Език

Дунавският трансграничен бизнес портал

Търговско сътрудничество за фирмено предлагане и търсене

Линкове
Бизнес портал за малки и средни предприятия


Проект „E-business Pages – създаване на трансграничен електронен бизнес портал“ стартира през март 2013 и е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Партньори по проекта са:
1) Агенция за развитие на човешките ресурси;
2) Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации;
3) Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе.

Проектът цели изграждането на трансгранична българо-румънска база данни с бизнес възможности на 4 езика (български, румънски, английски и немски), изграждането на онлайн бизнес портал и онлайн пазар с оферти за търсене и предлагане на стоки и услуги в трансграничния район.

Резултатите по проекта включват:
 • Повишени възможности за търговия и инвестиции в трансграничния район;
 • Повишена конкурентоспособност;
 • Възможности за създаване на трансгранични партньорства и надграждане над съществуващи трансгранични проекти;
 • Създаване на предпоставки за разработване на съвместни трансгранични политики за подкрепа на МСП.

Какви възможности Ви предоставя порталът?


Основната цел на проекта е изграждането на трансграничен бизнес портал с фирмена информация, обхващащ областите Русе, Разград, Велико Търново, Силистра и Добрич и Гюргево, Констанца, Кълъраш и Олтеница които са част от трансграничния регион България – Румъния.
Информацията ще бъде преведена на Английски, Немски и Румънски език безплатно.

Порталът има за цел да стимулира Българо - Румънското търговско сътрудничество чрез събирането на база данни за фирменото предлагане и търсене в тези региони и последващото подпомагане на фирмите със сходен търговски интерес да осъществят контакт.

Какви възможности ще Ви предоставя порталът?

 • Да използвате обща база данни с информация относно фирмите
  от трансграничния регион България – Румъния
 • Да публикувате обяви за търсене и предлагане на продукти и услуги
 • Да намирате по лесен и достъпен начин за контакт с Вашите потенциални партньори
 • Ше подобри Вашата конкурентоспособност и възможностите за взимане на адекватни
  и навременни решения относно Вашия бизнес
 • Да отпращате конкретни предложения за сътрудничество
 • Да позиционирате дейността си в резултатите на търсещите машини като Bing, Google и Yahoo
още за проекта

В базата данни ще бъдат включени производствени предприятия, фирми, предлагащи услуги, от които могат да се възползват чуждестранни партньори, земеделски производители, които имат експортен потенциал и др...

- Трансграничен бизнес портал с фирмена информация ще бъде на следния адрес www.smebp.net. Всяка една фирма, която е предоставила информация, ще има собствен профил в този сайт. Тя ще получи USER NAME и Password. След като влезе в своя профил тя ще има възможност да вижда дали са получени запитвания за нейната продукция, да променя профила си, да търси фирми, които предлагат или търсят специфична продукция да качва снимки на своята продукция, да публикува обяви и т.н..

- След старта на бизнес портала се предвижда да се извършва масирана безплатна рекламна кампания на територията на България и Румъния в печатни и електронни медии.

Организациите, създатели на сайта ще го подържат и обновяват и след края на проекта, помагайки на фирмите от България и Румъния да осъществяват контакт помежду си.

Предвижда се Трансграничен бизнес портал да се разрасне и да започне включване на фирми от други страни по поречието на р. Дунав.

Целта на тази информационна система ще е да предостави информация за фирмите от региона, техните преимущества, както улесняване на междуфирмената комуникация и сътрудничество в част от трансграничната територия на двете държави.

Вие ще сте свободни да представяте всички свои конкурентни предимства пред евентуалните си партньори. Ще имате възможността сами да създадете свой профил, чието съдържание може да бъде проследявано и обновявано регулярно, като преценявате нивото на достъпност в него. Чрез профила си ще можете както да промотирате собствената си дейност, също и по зададени критерии да намирате евентуалните си бъдещи партньори.

За да подпомогне фирмената комуникация в България и Румъния ще има бизнес подпомагащи организации които ще подържат данните за фирмите от региона. Ще подпомагат фирмите при търсене на международно партньорство.

За да бъде достъпен за по-голяма група заинтересовани лица и възможно най-функционален сайтът ще бъде поддържан на 4 езика – английски, немски, български и румънски. Това предполага по-нататъшно развитие на сайта и след приключване на проекта с възможност за покриване на по-широка зона на действие.

Сайтът е една от малките стъпки към общата стратегия за унификация на регионалното развитие, не само на трансграничния регион, но и на Европа като цяло. Създаването на нова база данни под формата на динамичен уеб портал ще улесни значително онлайн обменът на търговска информация, запитвания и оферти и търсенето на всякакъв вид търговска информация.

* ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО БАЗАТА С ФИРМИ И ОФЕРТИ Е НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ