Език

Линкове
ID: 1

Година на основаване: 1992

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане: Да

Код на дейността:

Резюме:

Описание:

Допълнителна информация:


Предлагате иновативни продукти / услуги:

  • Фаза на разработване – лабораторна фаза с защитени авторски права

Предлагате:

  • Съвместно развитие – на продукта/услугата
  • Съвместно развитие – за налагане на пазара
  • Изпробване на нови приложения(продукти/услуги) – нужда от сертификати
  • Технически консултации
  • Финансови ресурси за доразработване на продукта/услугата

Сътрудничество

Предлагано сътрудничество:

Цялостно развитие на проекта Технология за преработка на органични отпадъци чрез изолирани от почвата щамове на микроорганизми и налагането му на пазара

Допълнителни подробности:

Изобретателите са физически лица - изследователи - и търсят партньори с опит и визия за използване на изолираните от почвата микроорганизми за целите на биологично земеделие


Търсене: Да

Код на дейността:

Резюме:

Описание:

Допълнителна информация:


Търсите да развивате иновативни продукти / услуги:

  • Нужда от пазари

Търсите:

Сътрудничество

Търсено сътрудничество:

Допълнителни подрoбности: