Език

Линкове
ID: 20001

Година на основаване: 1954

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане: Да

Код на дейността:

Резюме:

Описание:

Допълнителна информация:


Предлагате иновативни продукти / услуги:

  • Фаза на разработване – лабораторна фаза с защитени авторски права

Предлагате:

  • Съвместно развитие – за налагане на пазара

Сътрудничество

Предлагано сътрудничество:

В сферата на лекарственото производство и инженеринговата дейност.

Допълнителни подробности:

Сътрудничество на екипи от партньорските организации.


Търсене: Да

Код на дейността:

Резюме:

Описание:

Допълнителна информация:


Търсите да развивате иновативни продукти / услуги:

  • Фаза на разработване – лабораторна фаза без защитени авторски права

Търсите:

  • Съвместно развитие – на продукта/услугата
  • Съвместно развитие – за налагане на пазара

Сътрудничество

Търсено сътрудничество:

В сферата на лекарственото производство и инженеринговата дейност.

Допълнителни подрoбности:

Сътрудничество на екипи от партньорските организации.