Език

Линкове
ID: 20000

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване: 1976

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане: Да

Код на дейността:

C28 - Производство на машини и оборудване, некласифицирани другаде

Резюме:

Резервни части и оборудване за селскостопанското машиностроене.

Описание:

Плугове за предсеитбена оран с работна ширина 25 см. на едно плужно тяло - от 2 до 10 плужни тела.
Плугове за дълбока оран с работна ширина на едно плужно тяло 30,35,40 см. - от 2 до 10 плужни тела.
Култиватори за слята обработка със стабилни стойки и лапа двустранна от 2.4 до 4 метра работна ширина за всички модификации трактори (могат да се комбинират със зъбни брани или ротор) навесни и прикачни.
Култиватори за окопаване на високо стеблени култури - 4, 6, 8 редови.
Дискови брани с подобрено лагеруване и стабилни чистачки на дисковете с работна ширина от 2 до 10 метра за всички модификации трактори от 60 к.с. нагоре.
Тракторни валяци от 4 до 8 м.
Разрохвачи.
Резервни части за произвежданите машини и други машини от подобен тип.

Допълнителна информация:


Предлагате иновативни продукти / услуги:

  • Нужда от пазари

Предлагате:

  • Съвместно развитие – на продукта/услугата
  • Поддръжка

Сътрудничество

Предлагано сътрудничество:

Допълнителни подробности:


Търсене: Да

Код на дейността:

Резюме:

Описание:

Допълнителна информация:


Търсите да развивате иновативни продукти / услуги:

  • Нужда от пазари

Търсите:

  • Финансови ресурси за доразработване на продукта/услугата

Сътрудничество

Търсено сътрудничество:

Допълнителни подрoбности: