Език

Линкове
Последно добавени профили

DRIMATICA d....


Смарт Офис С...


ДИСКРЕТ


БРТПП


Блексия -Див...


Галерия на бизнес профила (0)

ID: 20059

Име на фирмата:

 • АГРОТИДА ООД
 • AGROTIDA Ltd
 • AGROTIDA GmbH
 • AGROTIDA SRL

Фирма (латиница):

 • AGROTIDA Ltd

Година на основаване: 1994

Език на въвеждане: BGМестоположение на фирмата

Държава: България

Община:

 • Исперих
 • Isperih
 • Isperih
 • Isperih

Област: Разград

Град:

 • Исперих
 • Isperih
 • Isperih
 • Isperih

Пощенски код: 7400

Улица:

 • Цветан Спасов №3
 • 3 Tsvetan Spasov St.
 • Tsvetan Spasov Str. 3
 • Str. Tsvetan Spasov 3

Контактна информация

Лице за контакт:

 • Васил Василев
 • Vasil Vasilev
 • Vasil Vasilev
 • Vasil Vasilev

Позиция в организацията:

 • Лице за връзки с чужбина
 • Foreign relations officer
 • Auslandsbeauftragter
 • Persoană pentru Relații Externe

Лице за контакт по E-mail:

 • Васил Василев
 • Vasil Vasilev
 • Vasil Vasilev
 • Vasil Vasilev

Лице за контакт (латиница):

Vasil Vasilev

Уеб страница:

www.agrotida.com

Телефон:

00359885442426; 0035984312787

Факс:

0035984312695

E-mail:

xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx Моля, влезте в профила си, за да видите E-mail адреса.

Общ e-mail адрес:

xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx Моля, влезте в профила си, за да видите E-mail адреса.

Език за контакти:

Английски, Български, Немски,

Дейност на фирмата

Код на дейността:

A1 – Растениевъдство и животновъдство, лов и спомагателни дейности

Предлагани от фирмата продукти/дейности/услуги:

 • Растениевъдство, като приоритет има производството на зърнени култури: пшеница, царевица, ечемик и маслодаен слънчоглед. Най-голям дял в сеитбооборота заема пшеницата (близо 50%). Около по една четвърт заемат слънчогледа и царевицата. Обработваемите площи възлизат на 30 000 дка.
  Стопанската база е разположена на територията на Първи стопански двор с обща площ 15 дка. Върху тази площ са разположени: техническа работилница, ремонтна работилница, гаражи, сферичен склад, кантар и площадка за селско стопанска техника, както и 4 000 тонни силози за съхранение на зърно.
  От десет години фирмата се занимава със семепроизводство на хибриден слънчоглед “САН ЛУКА” хибриди царевица - КНЕЖА 509, КНЕЖА 611, КНЕЖА 613, КНЕЖА 614.
  През 2006 година фирмата включва в сеитбооборота си зимна и пролетна рапица. Едновременно с това е и дистрибутор на хибриди рапица на немската фирма SAATEN UNION и Raps Gbr. След проведени демострационни опити като най- подходящи за климатичните условия на България се очертават хибридите “ВЕКТРА” - зимна и „ХУНТЕР” - пролетна рапица.
 • Plant-growing, mainly cereal growing: wheat, maize, barley and oil-bearing sunflower. Wheat has the biggest share in sowing (nearly 50 per cent), while sunflower and maize are about a quarter each. The cultivated areas cover 30 000 decares. The facilities are located on the territory of First Farmyard with а total area of 15 decares. The facilities include: a mechanical workshop, a repair workshop, garages, a spherical warehouses, weighing scales, an agricultural machinery park as well as 4 000 -tonne silos for grain storage.
  The company has been breeding hybrid seeds of SAN LUKA sunflower and KNEZHA 509, KNEZHA 611, KNEZHA 613, KNEZHA 614 maize for ten years.
  In 2006 the company also added winter and spring rapeseeds to its sowing. At the same time it’s a distributor of hybrid rapeseeds from the German companies SAATEN UNION and Raps Gbr. After carrying out a number of demonstration tests, the most suitable hybrids to the Bulgarian climate turned out to be the hybrids Vectra- winter rapeseed and Hunter- spring rapeseed.
 • Pflanzenzucht. Priorität hat der Anbau von Getreide: Weizen, Mais, Gerste und Ölsonnenblumen. Den größten Anteil von der Aussaat hat der Weizen (ca. 50%). Je ein Viertel haben die Ölsonnenblume und der Mais. Die Nutzflächen umfassen 30 000 daa.
  Die Landwirtschaftsstelle befindet sich auf 15 daa auf dem Territorium vom „ Ersten Bauernhof“. Dort gibt es: eine Werkstatt für Technik, eine Reparaturwerkstatt, Garagen, ein runder Getreidespeicher, eine Waageanlage und Platz für die Landwirtschaftstechnik, sowie Silos mit Kapazität von 4 000 Tonnen zur Getreideaufbewahrung.
  Seit 10 Jahren beschäftigt sich das Unternehmen mit Saatgutproduktion von Hybridsonnenblumen “SAN LUCA” und Hybridmais - KNEZHA 509, KNEZHA 611, KNEZHA 613, KNEZHA 614.
  Im Jahr 2006 fügt die Firma zu der Aussaat auch Winter- und Sommerraps hinzu. Gleichzeitig damit ist sie Vertriebshändler von Hybridraps der deutschen Firma SAATEN UNION und Raps Gbr. Nach den durchgeführten Versuchen lässt sich herausstellen, dass Hybriden “VECTRA” – Winterraps und „Hunter” – Sommerraps am besten zum Klima in Bulgarien passen.
 • Horticultură, prioritară fiind producţia de culturi de cereale: grâu, porumb, orz şi floarea soarelui pentru producţia de ulei. Cea mai mare parte în totalul culturilor însămânţate o ocupă grâul (cca. 50%). În jur de o pătrime din total sunt floarea soarelui şi porumbul. Suprafeţele arabile se ridică la 3.000 ha.
  Baza economică şi de producţie este amplasată pe teritoriul Primei curţi agricole, având suprafaţa totală de 1.5 ha. Pe aceasta suprafaţă sunt amplasate: atelier de lucru tehnic, atelier de lucru pentru reparaţii, garaje, depozit sferic, cântar şi teren pentru tehnica agricolă, precum şi silozuri cu capacitate de 4.000 tone pentru depozitarea cerealelor.
  De zece ani încoace, compania se ocupă de producţia materialului de răsad pentru floarea soarelui hibridă "SAN LUCA", porumb hibrid - KNEZHA 509, KNEZHA 611, KNEZHA 613, KNEZHA 614.
  În anul 2006 compania include în sortimentul de însămânţare şi rapiţa de iarnă şi de primăvară. Simultan, compania este şi distribuitor de rapiţă hibrid, produsă de compania germană SAATEN UNION şi Raps Gbr. După o serie de încercări pentru demonstraţie, cele mai potrivite pentru condiţiile climatice ale Bulgariei s-au dovedit a fi hibrizii "VECTRA" - rapiţă de iarnă şi "HUNTER" - rapiţă de primăvară.

Имате ли международни партньорства?

- Да

Процент на международната дейност:

-