Език

Линкове
ID: 70018

Година на основаване: 1971

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

продукти за опаковане

Product Packaging

Verpackung von Produkten

-produse pentru ambalare


Вид сътрудничество:

 • Други

Целеви държави:

 • Друг(а)
 • Австрия
 • България
 • Чехия
 • Хърватия
 • Германия
 • Румъния
 • Сърбия
 • Словакия
 • Унгария

Пълно описание:

Компанията се нуждае от продукти, необходими за пакетиране на стоки в пристанище Констанца.

Company require products needed for packing goods in the port of Constanta.

Die Firma braucht Produkten, die sie am Hafen Constanta verpacken kann.

Compania solicita produse necesare pentru ambalarea marfurilor in Portul Constanta.

Основни предимства:

Компанията е сред най-големите пристанищни оператори в Румъния. Фирмата предлага пълна обработка, съхранение и експедиция на стоки.

The company is among the largest port operators in Romania. The company offers complete handling, storage and dispatch of goods.

Die Firma ist ein von den größten Hafenbedienern in Rumänien. Die Firma bietet volle Bearbeitung, Lagerung und Warenspedition an.

Compania se numara printre cei mai mari operatori portuari din Romania. Compania ofera servicii complete de manipulare, depozitare si expediere a marfurilor.

Изисквани характеристики:

Един потенциален партньор може да бъде компания, която превозва стоки през пристанище Констанца или се нуждаят от транспорт, обработка, опаковане и съхраняване на стоки.

A potential partner could be a company that transports goods through the port of Constanta or in need of transport, handling, packaging and storage of goods

Potenzielle Partner sind Firmen, die Waren über Hafen Constanta transportieren und Transport, Bearbeitung, Verpackung und Warenlagerung brauchen.

Un potential partener ar putea fi o companie care efectueaza transporturi de marfuri prin Portul Constanta sau care are nevoie de servicii de transport, de manipulare, de ambalare sau de depozitare a marfurilor.