Език

Линкове
ID: 70017

Година на основаване: 1971

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

товарене / разтоварване на стоки, складиране и опаковане

loading / unloading of goods, warehousing and packaging

Verladung/Entladung von Gütern, Einlagerung und Verpackung

-incarcare/descarcare de marfuri, depozitare, ambalare


Вид сътрудничество:

 • Други

Целеви държави:

 • Друг(а)
 • Австрия
 • България
 • Чехия
 • Хърватия
 • Германия
 • Румъния
 • Сърбия
 • Словакия
 • Унгария

Пълно описание:

Компанията извършва обработка на товари, товарене и разтоварване на кораби и коли в пристанище Констанца. Компанията осигурява съхранение и изпращане на стоки.

The company carries out cargo handling, loading and unloading of ships and cars in the port of Constanta. The company provides storage and shipping.

Die Firma macht Frachtbearbeitung, Verladung und Entladung von Schiffen und Fahrzeugen im Hafen Constanta. Die Firma versorgt Lagerung und Güterzusendung.

Compania realizeaza activitati de manipulare a marfurilor prin incarcari si descarcari in si din nave si vagoane in Portul Constanta. Compania ofera servicii de depozitare si expediere a marfurilor.

Основни предимства:

Компанията е сред най-големите пристанищни оператори в Румъния. Фирмата предлага пълна обработка, съхранение и експедиция на стоки.

The company is among the largest port operators in Romania. The company offers complete handling, storage and dispatch of goods.

Die Firma ist ein von den größten Hafenbedienern in Rumänien. Die Firma bietet volle Bearbeitung, Lagerung und Warenspedition an.

Compania se numara printre cei mai mari operatori portuari din Romania. Compania ofera servicii complete de manipulare, depozitare si expediere a marfurilor.

Изисквани характеристики:

Един потенциален партньор може да бъде компания, която превозва стоки през пристанище Констанца или се нуждаят от транспорт, обработка, опаковане и съхраняване на стоки.

A potential partner could be a company that transports goods through the port of Constanta or in need of transport, handling, packaging and storage of goods

Potenzielle Partner sind Firmen, die Waren über Hafen Constanta transportieren und Transport, Bearbeitung, Verpackung und Warenlagerung brauchen.

Un potential partener ar putea fi o companie care efectueaza transporturi de marfuri prin Portul Constanta sau care are nevoie de servicii de transport, de manipulare, de ambalare sau de depozitare a marfurilor.