Език

Линкове
ID: 500304

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване: 1994

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Спортно строителство


Вид сътрудничество:

 • Франчайз
 • Представител
 • Дистрибутор
 • Съвместно производство
 • На временен склад
 • Други

Целеви държави:

 • България
 • Румъния
 • Словакия
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

Фирмата предлага и изгражда естествени, изкуствени и хибридни треви, тенис кортове, мултифункционални игрища, детски площадки, фитнес зали, конструкции за зали и балони, най-съвременно оборудване и осветление за тях.

Основни предимства:

Фирмата е лидер в спортното строителство, с множество изградени обекти от национално значение както в България, така и в други държави. Ние притежаваме дългогодишен опит и гарантираме за нашата продукция.

Изисквани характеристики: