Език

Линкове
ID: 500303

Година на основаване: 2012

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

PC TV-tuners /DVB-Т/Т2/С/DAB / Аnalogue ТV & FМ stereo / LF input


Вид сътрудничество:

 • Дистрибутор
 • Други

Целеви държави:

 • Австрия
 • България
 • Германия
 • Друг(а)
 • Румъния
 • Словакия
 • Сърбия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

Уникални продукти директно от производител. Локализация на английски, български и руски интерфейс с възможност за добавяне на други по желание.

Основни предимства:

Изисквани характеристики: