Език

Линкове
ID: 500302

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване:

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:


Вид сътрудничество:

  • Представител
  • Дистрибутор

Целеви държави:

  • Австрия
  • Словакия
  • Сърбия
  • Унгария
  • Хърватия
  • Чехия

Пълно описание:

Основни предимства:

Изисквани характеристики: