Език

Линкове
ID: 500295

Година на основаване:

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Приемаме поръчки като подизпълнители и предлагаме изработването на модели

We accept orders as subcontractors and offer the development of models

Wir nehmen Aufträge als Subunternehmer und bieten die Entwicklung von Modellen

Acceptam comenzi ca subcontractanți și oferă dezvoltarea unor modele


Вид сътрудничество:

 • Подизпълнители
 • Съвместно производство
 • Други

Целеви държави:

 • Австрия
 • Германия
 • Друг(а)
 • Румъния
 • Словакия
 • Сърбия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

Предлагаме сътрудничество с фирми за съвместна дейност.Приемаме поръчки като подизпълнители и предлагаме изработването на модели .Търсим фирми производители на платове за съвместна дейност.

We cooperation with companies for joint deynost.Priemame contracts as subcontractors and offer the elaboration of models .Tarsim manufacturers of fabrics for cooperation.

Wir Zusammenarbeit mit Unternehmen für gemeinsame deynost.Priemame Verträgen als Subunternehmer und bieten Ihnen die Entwicklung von Modellen .Tarsim Hersteller von Stoffen für die Zusammenarbeit.

Noi colaborare cu intreprinderi pentru contracte mixte deynost.Priemame ca subcontractanți și oferă elaborarea de modele .Tarsim producatori de tesaturi pentru cooperare.

Основни предимства:

Изисквани характеристики: