Език

Линкове
ID: 500294

Година на основаване:

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Търсим дистрибутори и представители на нашата фирма и изделия .

We are looking for distributors and agents of our company and products.

Wir suchen Vertriebspartner und Vertreter der unser Unternehmen und Produkte suchen.

Cautam distribuitori și agenți de compania si produsele noastre.


Вид сътрудничество:

 • Агент
 • Представител
 • Дистрибутор
 • Съвместно производство

Целеви държави:

 • Австрия
 • България
 • Германия
 • Румъния
 • Словакия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

Търсим дистрибутори ,представители които да предлагат нашите изделия на хотели и търговци на едро .Имаме възможност да изработваме модели по желание на клиентите също така и да предлагаме колекции съобразени със модните тенденции.

We are looking for distributors, agents who offer our products to hotels and wholesalers .We can produce models at the request of customers and also to offer collections in accordance with fashion trends.

Wir suchen Großhändler, Agenten, die unsere Produkte in Hotels und Großhändler bieten Wir können Modelle auf Wunsch des Kunden zu produzieren und auch Sammlungen in Übereinstimmung mit Modetrends bieten suchen.

Cautam distribuitori, agenți care oferim produsele noastre hoteluri si ridicata .Putem a produce modele la cererea clienților și, de asemenea, să ofere colecții, în conformitate cu tendințele modei.

Основни предимства:

Изисквани характеристики: