Език

Линкове
ID: 90166

Година на основаване: 2009

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Растениевъдство, зърно

Crop production, grain

Pflanzenanbau, Getreide

Productie vegetala; Cereale


Вид сътрудничество:

  • Земеделска продукция

Целеви държави:

  • Румъния

Пълно описание:

Фирмата осигурява зеленчуци, отглеждането на зърно и маркетинг

The company provides vegetable, grain growing and marketing

Die Firma beschäftigt sich mit Gemüse, Getreide und Marketing.

Compania ofera produse vegetale, cultivand si comercializand cu predilectie cereale.

Основни предимства:

Фирмата предлага зърно на разумни цени и в значителни количества.

The company offers grain at reasonable prices and in considerable quantities.

Die Firma bietet Getreide zu günstigen Preisen und in großen Mengen an.

Compania ofera cereale la preturi avantajoase si in cantitati considerabile.

Изисквани характеристики:

Потенциални бизнес партньори трябва да имат като дейност отглеждане на добитък или смилане и печене

Potential business partners should have activity as livestock or milling and baking

Potenzielle Geschäftspartner sind diese, die sich mit Viehzucht, Mühlen oder Backen beschäftigen.

Potentialii parteneri ai companiei ar trebui sa aiba ca si obiect de activitate cresterea animalelor sau moraritul si panificatia