Език

Линкове
ID: 90161

Година на основаване: 2001

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

агрохимически продукти

agrochemical products

Agrochemische Produkte

produse agro-chimice


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията се нуждае от селскостопански химикали за поддръжка и защита на култури и семена, избрани за увеличаване на производството.

The company needs agricultural chemicals for the maintenance and protection of crops and seeds selected for increased production.

Die Firma braucht Landwirtschaftschemikalien zur Wartung und Unterstützung von Kulturen und Saatgut, ausgewählt zur Erhöhung der Herstellung.

Compania are nevoie de produse agro-chimice pentru intretinerea si protejarea culturilor si de seminte selectionate pentru cresterea productiei.

Основни предимства:

Компанията притежава собствено оборудване за обработване на земята.

The company owns equipment for cultivating land.

Die Firma verfügt über eigene Technik für Ackerbau.

Compania detine utilaje proprii pentru cultivarea terenurilor.

Изисквани характеристики:

Потенциални бизнес партньори са оператори, които се нуждаят от зърно за животни или за пекарна.

Potential business partners are operators who need grain for livestock or bakery activities.

Potenzielle Geschäftspartner sind Bediener, die Getreide für Tiere oder für Bäckerei benötigen.

Potentiali parteneri ai companiei pot fi operatori economici care au nevoie de cereale pentru cresterea animalelor sau pentru activitatile de morarit si panificatie.