Език

Линкове
ID: 90141

Година на основаване: 1994

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Суровини

raw materials

Rohstoffe

materie prima


Вид сътрудничество:

  • Суровини за производство

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията има нужда от суровини за производство на химически продукти

The company needs a raw material for the production of chemical products

Die Firma benötigt Rohstoffe, um chemische Produkte herzustellen.

Compania are nevoie de materie prima pentru fabricarea produselor chimice.

Основни предимства:

Компанията разполага с изследователски отдел за проучване на пазара, който има за цел да благоприятства нарастването на конкурентноспособността чрез включване на нови продукти, технологии и подобрения, относими на индустриално ниво

The company has a research department for market research, which aims to foster the growth of competitiveness through the inclusion of new products, technologies and improvements, relevant industrial level

Die Firma verfügt über einen Forschungsabteil für Marktuntersuchung, der sich um die Wettbewerbsfähigkeit durch neue Produkte, Technologien und Verbesserungen kümmert.

Compania detine un compartiment de cercetare a carui misiune este de a contribui la cresterea competitivitatii prin elaborarea de produse si tehnologii noi sau imbunatatite, valorificabile la nivel industrial.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори могат да бъдат строители на пътища, на жилищни или индустриални сгради, които желаят суровини за дейността си: битум и продукти, направени от него

Potential partners can be builders of roads, residential or industrial buildings who want raw materials for its operations: bitumen and products made from it

Potenzielle Partner sind Bauherren von Straßen, Hoch- und Industriegebäuden, die Materialien für ihre Tätigkeit benötigen: Bitumen und Bitumenprodukte.

Potentiali parteneri ai companiei pot fi societati constructoare de drumuri si de cladiri civile sau industriale care solicita materie prima pentru activitatile lor: bitum si produse derivate ale acestuia.