Език

Линкове
ID: 90103

Година на основаване: 2007

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Хранителни продукти

food products

Nahrungsmittel

produse alimentare


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията търси дистрибутори на хранителни продукти за приготвяне на поръчки, които ще се доставят на клиентите

The company is looking for distributors of food products to prepare orders that are delivered to customers

Die Firma sucht Vertrieber von Lebensmittel, um die Bestellungen der Kunden vorzubereiten.

Compania poate solicita furnizorilor produse alimentare pentru preparatele ce vor fi livrate clientilor.

Основни предимства:

Компанията разполага с превозни средства за доставка на продуктите по домовете на клиентите и на партньорите

The company has vehicles for delivery of products in the homes of clients and partners

Die Firma verfügt über Verkehrsmittel für Kunden- und Partnershauslieferung.

Compania detine vehicule de transport pentru livarea produselor la domiciliul clientilor si al partenerilor.

Изисквани характеристики:

Възможни партньори са дружества, които желаят кетъринг или организация на събития

Possible partners are companies who want catering or event organization

Mögliche Partner sind Firmen, die Catering oder Veranstaltungsvorbereitungen brauchen.

Posibili parteneri ai companiei sunt societati care solicita servicii de catering sau organizari de evenimente.