Език

Линкове
ID: 90013

Година на основаване: 1995

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Доставка на продукти

Delivery of products

Lieferung von Produkten

distributia produselor


Вид сътрудничество:

  • Дистрибутор

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията търси услуги в сферата на дистрибуция на зърнени култури

The company seeks services in the distribution of grain

Die Firma sucht Dienstleistungen im Bereich des Getreidevertriebs

Compania poate solicita servicii de distributie a cerealelor

Основни предимства:

Компанията разполага с оборудване за транспортиране на зърното до складови помещения и търговски обекти

The company has equipment for transportation of grain to warehouses and retail outlets

Die Firma verfügt über Transportausstattung der Getreide bis Lager und Geschäfte.

Compania detine utilaje pentru transportarea cerealelor spre spatiile de depozitare si centrele de comercializare.

Изисквани характеристики:

Възможни партньори биха била животновъди, които се нуждаят от фуражни смески

Possible partners are breeders who need animal feed

Mögliche Partner wären Viehzuchtlandwirtschaften, die Futter benötigen.

Posibili parteneri ai companiei sunt ferme de crestere a animalelor care au nevoie sa se aprovizioneze cu furaje agricole.