Език

Линкове
ID: 80043

Година на основаване: 2002

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

лекарства и храна за животни

medicines and animal feed

Arztneimittel und Futter

medicamente si hrana pentru animale


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Румъния

Пълно описание:

Компанията се нуждае от доставки на лекарства, храни и аксесоари за медицински консултации и маркетинг.

The company needs the supply of medicines, food and accessories for medical consultations and marketing.

Die Firma benötigt Arztneimittel, Futter und Accessoires für Medizinuntersuchung und Marketing.

Compania are nevoie de aprovizionarea cu medicamente, hrana si accesorii pentru consultatii medicale si comercializare.

Основни предимства:

Компанията разполага със специализиран персонал във ветеринарната медицина.

The company has specialized personnel in veterinary medicine.

Die Firma verfügt über Fachpersonal im Veterinärmedizin.

Compania are personal specializat in domeniul medicinii veterinare.

Изисквани характеристики:

Потенциални бизнес партньори могат да бъдат приюти за животни, които се нуждаят от грижи.

Potential business partners can be shelters for animals that require care.

Potenzielle Geschäftspartner wären Tierheime, die Pflege brauchen.

Potentiali parteneri ai companiei pot fi adaposturi pentru ingrijirea animalelor care solicita asistenta medicala.