Език

Линкове
ID: 80007

Година на основаване: 1994

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Услуги и резервни части за земеделско оборудване

Service and spare parts for agricultural equipment

Dienstleistungen und Ersatzteile für Landwirtschaftsmaschinen

service si piese de schimb pentru utilaje agricole


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • България
  • Румъния

Пълно описание:

Компанията има нужда от техническа поддръжка на оборудването си

The company needs maintenance of its equipment

Die Firma sucht technische Wartung für ihre Landwirtschaftsmaschinen.

Compania are nevoie de asistenta tehnica si consumabile pentru utilajele agricole pe care le detine.

Основни предимства:

Компанията има голям производствен капацитет и има възможност за доставяне на значителни количества

The company has a large production capacity and is capable of delivering substantial quantities

Die Firma hat eine große Produktionakapazität und ermöglicht Lieferungen in großen Mengen.

Compania are capacitate mare de productie agricola putand livra cantitati considerabile clientilor.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори могат да бъдат управители, занимаващи се с храни,на които да им се доставя зърно и брашно

Potential partners can be managers dealing with food, which need to be supplied with grain and flour

Potenzielle Geschäftspartner sind Geschäftsführer, die sich mit Nahrungsmittel beschäftigen und die Lieferungen von Getreiden und Mehl brauchen.

Potentiali parteneri ai companiei pot fi agenti economici din domeniul alimentatiei publice carora le poate furniza cereale si faina.