Език

Линкове
ID: 60004

Година на основаване: 2010

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Разпространение на печат и услуги свързани с почистване.

Distribution of print and cleaning services.

Druckvertrieb und Reinigungsdienstleistungen

comercializare ziare si activitati de curatenie


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията се занимава с разпространяването на печатни продукти, канцеларски материали и продукти за почистване. Също така извършва услуги по почистването на офиси и сгради.

The company is engaged in the dissemination of printed stationery products and cleaning products. Also performs cleaning services for offices and buildings.

Die Firma beschäftigt sich mit Druckvertrieb, Schreibwaren und Reinigungsmittel. Die Firma reinigt Büros und Gebäude.

Compania se ocupa cu distributia ziarelor si a produselor de papetarie, birotica, precum si a produselor de curatenie. De asemenea, compania realizeaza activitati de curatenie in birouri, sedii si cladiri de birouri.

Основни предимства:

Компанията предлага качествени почистващи препарати.

The company offers quality cleaners.

Die Firma bietet hochwertige Reinigungsmittel an.

Compania comercializeaza produse de curatenie de calitate.

Изисквани характеристики:

Потенциалните клиенти са всички фирми, имащи нужда от почистване.

Potential clients are all companies in need of cleaning.

Potenzielle Kunden sind alle Firmen, die Reinigung benötigen.

Potentiali parteneri ai companiei pot fi operatori economici care solicita servicii de curatenie.