Език

Линкове
ID: 500214

Година на основаване: 2012

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

ТЪРСИМ ДИСТРИБУТОРИ НА ЗАМРАЗЕНИ ПИЦИ С ТЪРГОВСКА МАРКА PIZZA+ ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

Wanted: Sales of frozen pizzas brands PIZZA FOR ALL AREAS IN BULGARIA AND ROMANIA

Gesucht: Der Verkauf von Tiefkühlpizza PIZZA Marken für alle Bereiche in Bulgarien und Rumänien

Se caută: Vanzarile de pizza congelată Marci PIZZA pentru toate zonele în Bulgaria și ROMÂNIA


Вид сътрудничество:

  • Дистрибутор

Целеви държави:

  • България
  • Румъния
  • Сърбия

Пълно описание:

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЗАМРАЗЕНИ ПИЦИ С ТЪРГОВСКА МАРКА PIZZA+ ТЪРСИ ДИСТРИБУТОРИ ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ.

Producer of frozen pizzas brands PIZZA + SEARCH DISTRIBUTORS FOR ALL REGIONAL CITIES IN BULGARIA AND ROMANIA.

Hersteller von Tiefkühlpizzen Marken PIZZA + SUCHEN VERTRIEBSPARTNER FÜR ALLE regionalen Städten in Bulgarien und Rumänien.

Producator de pizza congelată Marci PIZZA + CAUTA DISTRIBUITORI PENTRU TOATE ORASELE REGIONALE DIN BULGARIA ȘI ROMÂNIA.

Основни предимства:

ДОБРИ УСЛОВИЯ НА КАЧЕСТВЕН ПРОДУКТ.

Decent quality product.

Decent Qualitätsprodukt.

Produs de calitate decentă

Изисквани характеристики:

ТЪРСИМ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ /ДИСТРИБУТОРИ/ КОИТО ДА ЗАРЕЖДАТ СЪС ЗАМРАЗЕНИ ПИЦИ - РЕСТОРАНТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, СТОЛОВИ В ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗАВОДИ И ХРАНИТЕЛНИ МАГАЗИНИ.

LOOKING trading partners / distributors / LOADED TO frozen pizza - restaurants, fast food restaurants, canteens and factories and supermarkets.

SUCHEN Handelspartner / Händler / geladen werden, um Tiefkühl-Pizza - Restaurants, Fast-Food-Restaurants, Kantinen und Fabriken und Supermärkten.

Cautam partenerii comerciali / distribuitori / încărcat la pizza congelată - restaurante, restaurante fast-food, cantine și fabrici și supermarket-uri.