Език

Линкове
ID: 40012

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване: 1993

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Търговия и сервиз на селскостопанска техника, консумативи за овощарството, семена и препарати за растителна защита.

Trade and service of agricultural machinery. Sales of supplies for agriculture, horticulture, viticulture, seeds and plant protection product.

Handel mit und Service von Landtechnik, Verbrauchsmaterialien für Obstbau, Saatgut und Pflanzenschutzmitteln.

Comerţ şi service de tehnică agricolă, consumabile pentru creşterea pomilor fructiferi, seminţe şi preparate fitosanitare.


Вид сътрудничество:

  • Агент
  • Представител
  • Дистрибутор
  • Обмен на продукция

Целеви държави:

  • България
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия

Пълно описание:

Търговия на дребно и едро и сервиз на селскостопанска и специализирана техника - бензинови и ел.триони, косачки, мотокултиватори, бормашини, перфоратори и др. Представител на търг. марки SHTILL и VIKING за регион Силистра. Продажба на консумативи, семена и препарати за растителна защита. Продажби на отоплителни уреди - печки и котли на твърдо гориво, радиатори и отоплителни системи.

Retail and wholesale and service of agricultural and specialized machinery – petrol and electric saws, mowers, motor cultivators, drills, hammers, etc. Representative of the brands SHTILL and VIKING for the region of Silistra. Sales of supplies, seeds and plant protection products. Sales of heating appliances - solid fuel stoves and boilers, radiators and heating systems.

Klein- und Großhandel und Service von Land- und Sondertechnik – Benzin- und Elektrosägen, Mähmaschinen, Motogrubbern, Bohrmaschinen, Lochgeräten u.a. Vertreter der Handelsmarken SHTILL und VIKING für die Region Silistra. Verkauf von Verbrauchsmaterialien für Obstbau, Saatgut und Pflanzenschutzmitteln. Verkauf von Heizgeräten – Ofen und Kesseln mit Festbrennstoff, Radiatoren und Heizsystemen.

Comerţ cu ridicata şi cu amânuntul de tehnică agricolă şi specializată - fierăstraie electrice şi moto, cositoare iarbă, multi-cultivatoare, maşini de găurit, de perforare etc. Reprezentant al mărcilor comerciale SHTILL şi VIKING pentru regiunea Silistra. Vânzare de consumabile, seminţe, îngrăşăminte, produse de protecţie vegetală Vânzare electrocasnice de încălzire - cuptoare, centrale pe combustibil solid, radiatoare şi sisteme de încălzire.

Основни предимства:

Високо качество на предлаганите стоки и услуги, атрактивни търговски отстъпки за количества и др.

High quality goods and services, attractive discounts for quantities, etc.

Hohe Qualität und große Vielfalt der angebotenen Produktion, attraktive Handelsrabatte, Ausbildung u.a.

Calitate înaltă a produselor şi serviciilor oferite, reduceri comerciale atractive pentru cantităţi etc.

Изисквани характеристики:

Опит в търговията със специализирана техника - бензинови и ел.триони, косачки, мотокултиватори, бормашини, перфоратори и др.

Experience in trading with specialized machinery - petrol and electric saws, mowers, motor cultivators, drills, hammers, etc.

Erfahrung im Handel mit Sondertechnik – Benzin- und Elektrosägen, Mähmaschinen, Motogrubbern, Bohrmaschinen, Lochgeräten u.a.

Experienţă în comerţul cu tehnica specializată - fierăstraie electrice şi moto, cositoare, cositoare iarbă, multi-cultivatoare, maşini de găurit, de perforare etc.