Език

Линкове
ID: 20002

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване: 1993 г.

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

ТОРОВЕ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

FERTILISERS FOR AGRICULTURE

LANDWIRTSCHAFTSDÜNGER

ÎNGRĂŞĂMINTE PENTRU AGRICULTURĂ.


Вид сътрудничество:

 • Дистрибутор
 • Обмен на продукция

Целеви държави:

 • Австрия
 • България
 • Германия
 • Румъния
 • Словакия
 • Сърбия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

Основни предимства:

ЛОЯЛНОСТ, ПОЧТЕНОСТ, НОУ-ХАУ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ.

LOYALTY, HONESTY, KNOW-HOW, EXPERTISE.

LOYALITÄT, ANSTÄNDIGKEIT, KNOW-HOW, PROFESSIONALISMUS.

LOIALITATE, CORECTITUDINE, KNOW-HOW, PROFESIONISM

Изисквани характеристики:

ПОЧТЕНОСТ, ОПИТ, КОРЕКТНОСТ, ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ.

HONESTY, EXPERIENCE, PROPRIETY, SOLVENCY, EXPERTISE.

ANSTÄNDIGKEIT, ERFAHRUNG, KORREKTHEIT, ZAHLUNGSFÄHIGKEIT, PROFESSIONALISMUS.

CORECTITUDINE, EXPERIENŢĂ, INTEGRITATE, SOLVABILITATE, PROFESIONALISM.